top of page
Sara Hellsten aitiaikuinen.jpg
Sara Hellsten: Image

SARA HELLSTEN

Minulle perhe, lapset, kumppani, ystävät ja muut läheiset, sekä suhteet heihin ovat aina olleet ensisijaisen tärkeitä ja haluan järjestää elämäni, niin että näille on oikeasti tilaa. Saan ihmisistä energiaa ja ihmissuhteet ovat perusturvani, ja yhteistyössä ja yhteydessä muihin saan ja toteutan parhaat ideani.


Haluan käyttää aikaani ja osaamistani siihen, että saan edistää, mahdollistaa, rakentaa ja eheyttää turvallisia ja voimauttavia ihmissuhteita niin isoille kuin pienillekin ihmisille. <3

-Sara Hellsten

Sara Hellsten: Text
Nykyään mod 2.jpg
Sara Hellsten: Image

Myös opinnoissani näkyy tarpeeni edistää ihmisten hyvinvointia ja ihmissuhteita. Intohimoni on tukea kasvattajia löytämään ja oppimaan keinoja toteuttaa kestäviä ja inhimillisiä arvoja arjessa käytännön tasolla. Tähän erilaiset opintoni antaa monipuolisen pohjan. 


Uskon sydämestäni maapallomme tarvitsevan asukeikseen eheämmän ja viisaamman seuraavan sukupolven, joka osaa ottaa kaikkien tarpeet huomioon. Miten me kasvattajina voimme tukea seuraavaa sukupolvea tässä?


”Meidän työmme ei ole karaista lapsia kohtaamaan julma ja sydämetön maailma. Meidän työmme on kasvattaa lapsia, jotka tekevät maailmasta vähän vähemmän julman ja sydämettömän” L.R. Knost.


Minullekin on sanottu, kun tulin vanhemmaksi, että kauniita arvoja voi jokainen vanhempi elättää, mutta ne keinot, mitkä loppukädessä kuitenkin ”toimivat”, ovat uhkailu, kiristys ja lahjonta. Olen eri mieltä. Kasvatuksen arvomaailma on muuttunut, mutta menetelmät roikkuvat vielä perässä ja kyllä, todellakin jäämme välillä kasvattajina neuvottomiksi ja kaipaamaan keinoja arjen paineissa. Tässä haluan olla osana muutosta. Tarvitsemme uudenlaisia keinoja ja oppeja, vertaistukea, yhteisöllisyyttä ja tilaa, jotta voimme kehittyä kasvattajina ja antaa seuraavalle sukupolvelle rakentavammat keinot kohdata itsensä ja toiset. Olen vakuuttunut siitä, että meidät ei ole kasvattajinakaan luotu selviämään yksin.


”It takes a village to raise a child.”

Sara Hellsten: Text
Olen ollut mm.jpg
Sara Hellsten: Image

Eri työtehtävissä olen aina ollut innokas kehittämään uusia ja toimivia tapoja ja rakenteita kohdata ja palvella ihmisten tarpeita. Vahvuuksinani on verkostointi, vuorovaikutus, mahdollisuuksien näkeminen (laatikoiden ulkopuoleltakin), ja kehittäminen. Olen tehnyt työtä eri-ikäisten ihmisten kanssa vauvoista vaariin.  


Yksi edellinen työnantajani suositus:
”Hellsten on erittäin oma-aloitteinen ja vahva kehittäjä, joka tarttuu haasteisiin sekä näkee niissä myös hyviä puolia. Hän osaa suhtautua niin asiakastyöhön kuin haastaviin tilanteisiin positiivisella asenteella. Hellstenillä on myös erinomaiset verkostoitumistaidot, jotka ovat olleet olennaisia usean eri toiminnan toteutumiseksi. Hän myös osaa saada tiimin vahvuudet esille kannustavalla ja innostavalla tavalla. Hellstenin kanssa on ollut ilo tehdä yhdessä töitä. "

Sara Hellsten: Text

ARVOPOHJA

VÄKIVALLATTOMUUS

Minua kiehtoo miten valtavan iso voima ja toivo väkivallattomuudessa on, ja haluan oppia siitä aina vain lisää.

"An eye for an eye makes the whole world blind" (Mahatma Gandhi)

"Nonviolence is a powerful and just weapon, which cuts without wounding and ennobles the man who wields it. It is a sword that heals." (Martin Luther King Jr)

KUNNIOITUS

Miten tärkeää, ja miten vaikeaa välillä on elää syvästi kunnioittaen sekä itseään että muita.

”It´s always been a mystery to me, how people can respect themselves when they humiliate others”

(Mahatma Gandhi)

AITOUS

Kuoria kaikkia suojakerroksia pois ja päästä aina vain lähemmäs omaa ydintä. Meidän tarvitsee uskaltaa näyttäytyä toisillemme voidaksemme kokea aitoa yhteenkuuluvuutta.​

“Honesty and transparency make you vulnerable. Be honest and vulnerable anyway” (Mother Teresa)

“Belonging is the innate human desire to be part of something larger than us. Because this yearning is so primal, we often try to acquire it by fitting in and by seeking approval, which are not only hollow substitutes for belonging, but often barriers to it. Because true belonging only happens when we present our authentic, imperfect selves to the world, our sense of belonging can never be greater than our level of self-acceptance.” (Brene Brown)

YHTEISÖLLISYYS

Luulen että olen syntynyt väärään aikakauteen. Sielultani olen nomadi, joka on luotu vaeltamaan laumassa sieniä ja juuria keräten sekä lapsilaumaa paimentaen yhdessä muiden vanhempien kanssa! <3 

"Mikään ei vaali ihmistä kokonaisvaltaisemmin kuin mahdollisuus olla yhteisöllisesti tärkeä oman ominaislaatunsa puitteissa. Se on kaunista. Se on luovaa. Sen pitäisi olla jokaisen kiistämätön perusoikeus." (Meri Lähteenoksa)

"It takes a village to raise a child"

ROHKEUS

Uskallusta tarttua, kaivaa syvemmälle, kehittää, tulla lähemmäs – ja myös päästää irti.


”The cave you fear to enter holds the treasure you seek” (Joseph Campbell)

“Set your life on fire. Seek those who fan your flames" (Rumi)

SAMANARVOISUUS

Tämä on yksi ehdottomista ydinarvoistani. Ja yksi vaikeammista elää todeksi. 

”Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I will meet you there. (Rumi)

LÄSNÄOLO

Haluan löytää tien takaisin lapsuuden kykyyn olla täysin läsnä. Itselleni ja muille. Elämälle.

“Your presence is the most precious gift you can give to another human being” (Marshall Rosenberg)

“Mitä vähemmän teet, sitä enemmän saat aikaan” (Tommy Hellsten)

"Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan" (Matt 18:3)

”Sinun rasittava arkesi on lapsesi lapsuus”

ILO

Mielettömän motivoiva, tärkeä ja ihana voima!

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony” (Mahatma Gandhi)

“There is perhaps nothing worse than reaching the top of the ladder and discovering that you're on the wrong wall” (Joseph Campbell)

VASTUU

Oman vastuun löytäminen ja sen kantaminen on kaunista.

“Be the change you want to see in the world” (Mahatma Gandhi)

“You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say" (Martin Luther King Jr)

VAPAUS

Oman vapauden löytäminen ja sen eläminen on kaunista.

“They tell me: If you see a slave sleeping, do not wake him lest he be dreaming of freedom. I tell them: If you see a slave sleeping, wake him and explain to him freedom.” (Kahlil Gibran)


“Historically, the most terrible things – war, genocide, and slavery – have resulted not from disobedience, but from obedience” (Howard Zinn)


”Please do as I requested, only if you can do so with the joy of a little child feeding a hungry duck. Please do not do as I request if there is any taint of fear of punishment if you don't. Please do not do as I request to buy my love, that, is hoping that I will love you more if you do. Please do not do as I request if you will feel guilty if you don't. Please do not do as I request if you will feel shameful. And certainly do not do as I request out of any sense of duty or obligation.” (Marshall Rosenberg)

AVOIMUUS JA OPPIMINEN

Jokainen kohtaaminen ja tilanne on seikkailu, jota haluan lähestyä ikuisella uteliaisuudella.

”Jos haluan onnistua opastamaan ihmisen kohti jotain tiettyä päämäärää, minun on ensin löydettävä hänet sieltä missä hän on. Voidakseni todella auttaa toista minun on ymmärrettävä enemmän kuin hän - mutta ennen kaikkea minun on ymmärrettävä mitä hän ymmärtää. Jos en sitä ymmärrä, ei siitä, että ymmärrän enemmän kuin hän, ole hänelle mitään apua." (Søren Kierkegaard)

Sara Hellsten: Clients
bottom of page